Door Luigi Corvaglia

Met toestemming van de auteur vertaald uit het Italiaans: Appunti di geopolitica delle “sette”. Quinta puntata: Pulp fiction (PZ).

Proloog

De wereld wordt geregeerd door een “cabal” van pedofiele satanisten. Deze cabal bestaat grotendeels uit de Amerikaanse Deep State, die de echte verborgen macht zou zijn, en bekende figuren uit de wereld van entertainment en linkse politieke kringen. Deze pedo-satanisten zouden niet alleen kinderen verkrachten, maar ook hun bloed dat rijk zou zijn aan adrenochrome als drug en als middel tegen veroudering gebruiken (een stof die volgens hen onder stress zou worden geproduceerd). Erg pulp. Als plot voor een B-film zou het heel erg geschikt zijn. Iedereen die de afgelopen jaren niet in een grot heeft gewoond, weet echter dat dit idee wereldwijd door een aanzienlijk deel van de mensheid wordt geloofd. Het is de theorie van QAnon, uit de koker van een mysterieus persoon die dit complot aan de wereld heeft ‘onthuld’ in duizenden berichten op sociale media. De theorie voorspelde dat president Trump, door de militaire leiding opgeroepen om hen te leiden in de strijd tegen de Deep State, de cabal zou vernietigen, het geheim aan de wereld zou onthullen en zou overgaan tot massale opsluiting van de schuldigen, waarmee de heerschappij van het ware Licht zou worden ingeluid. Het messiaanse verhaal heeft de krant The Epoch Times als een van de belangrijkste internationale spreekbuizen. Het is een extreemrechtse krant die in meerdere talen verschijnt die eigendom is van Falun Gong, een Chinese religieuze beweging. Veel van de artikelen in de krant promoten extreemrechtse standpunten. In Amerika, maar ook in Europa. Dit bestaat onder meer uit de verspreiding van valse berichten over verkiezingsfraude bij de Amerikaanse verkiezingen van 2020. In 2019 onthulde NBC dat de krant praktisch hoofdsponsor van Trump was geworden, vlak na zijn eigen verkiezingscomité. In 2020 noemde de New York Times het een “desinformatiemachine op wereldschaal“. Volgens Media Matters for America is het hoofddoel van Epoch Times – dat nu in 36 landen gepubliceerd wordt onder toezicht van een netwerk van stichtingen zonder winstoogmerk – niet het maken van winst, maar het organiseren van een langdurige en uitgebreide “beïnvloedingsoperatie“. Het doel van deze beïnvloedingsoperatie is dan weer om “anti-Chinese communistische partijgevoelens aan te wakkeren“. De sekte wordt in eigen land inderdaad daadwerkelijk vervolgd.

Er is een ander tijdschrift dat in meerdere talen verschijnt en dat gewijd is aan het verspreiden van nieuws over de vervolging van minderheden door de Chinese regering en dat wordt in Italië uitgegeven: Bitter Winter. Het tijdschrift heeft veel aandacht besteed aan een nieuwe religie die bekend staat als de Kerk van de Almachtige God, of het Licht van het Oosten, en die door hen wordt beschreven als de meest vervolgde religieuze beweging ter wereld. Ook hier is er geen gebrek aan pulpdetails. Een van de gruwelijkste beschuldigingen aan het adres van de Chinese Communistische Partij is dat zij organen uit levende mensen zou oogsten (of hen zou doden om hun vitale organen te verwijderen), met name bij “gewetensgevangenen” zoals de volgelingen van Falun Gong en de Kerk van de Almachtige God. Volgens een rapport uit 2017 van de Washington Post hebben onderzoeken en rapporten de bewering ontkracht dat China momenteel in het geheim 60.000 tot 100.000 orgaantransplantaties per jaar zou uitvoeren. Uit gegevens van het Amerikaanse bedrijf Quintiles IMS blijkt dat de Chinese vraag naar immunosuppressiva, die nodig zijn om te voorkomen dat het lichaam van patiënten getransplanteerde organen afstoot, ongeveer overeenkomt met het aantal transplantaties dat China naar eigen zeggen uitvoert. Op 14 november 2018 antwoordde Mark Field van het Britse Foreign and Commonwealth Office tijdens een debat over de kwestie in het Lagerhuis in Londen, toen hem dit specifiek werd gevraagd: “wij zijn het niet eens met beweringen over het systematisch oogsten van organen bij gewetensgevangenen, en beoordelen dat het bewijs dat zij presenteren die bewering niet ondersteunt“. Australië heeft een soortgelijk standpunt ingenomen. Niettemin heeft een onafhankelijk tribunaal in Londen, het China Tribunal – Independent Tribunal into Forced Organ Harvesting from Prisoners of Conscience in China, het waarheidsgehalte van de orgaanoogst bevestigd. Het moet gezegd dat een ander onafhankelijk tribunaal, het Internationaal Tribunaal voor Natuurlijke Rechtvaardigheid, het zelfs eens was met de theoretici van QAnon. In feite richtte zij een gerechtelijke onderzoekscommissie op naar kinderhandel, onder leiding van “chief counselRobert David Steele, een voormalig CIA-agent, die het bestaan van een internationaal satanisch netwerk bevestigde en suggereerde dat het Amerikaanse presidentiële campagneteam van Hillary Clinton in 2016 bestond uit satanistische pedofielen, zoals ook werd gemeld door de katholieke krant La Nuova Bussola Quotidiana. Natuurlijk geniet dit “tribunaal” geen erg goede reputatie. Het werd opgericht door een antisemitische samenzweerder, en Robert David Steele zelf, de adviseur van de genoemde commissie, was dat zelf niet veel minder (hij stierf overigens in 2021 aan Covid-19 omdat hij afwijzend stond tegenover vaccinatie). Integendeel, het China Tribunal geniet prestige en aanzien. Het wordt namelijk aangehaald door de media en parlementaire commissies, niet door La Nuova Bussola Quotidiana. Dit orgaan is opgericht door de International Coalition to End Transplant Abuse in China (ETAC). Wie de website van ETAC raadpleegt, ontdekt echter dat veel leden van hun “bestuur” nauwe banden hebben met The Epoch Times, de Falun Gong krant! Wanneer men de lijst van ETAC-bestuurders afloopt, komen deze connecties met Falun Gong bij bijna iedereen één voor één naar voren. ETAC is duidelijk een dekmantel voor Falun Gong. Dit betekent uiteraard niet dat de bevindingen van dit tribunaal noodzakelijkerwijs onjuist zijn, maar wel dat de geroemde onafhankelijkheid er niet is. Het is naar de vonnis van dit tribunaal dat Bitter Winter in zijn artikelen over deze kwestie verwijst.

Bitter Winter wordt niet, zoals The Epoch Times, gerund door een omstreden sekte, maar het wordt uitgegeven door het gerenommeerde Centro Studi Nuove Religioni (CESNUR) en de directeur daarvan is Massimo Introvigne. Naast het informeren van het Westen over vervolging van religieuze minderheden in China voert Bitter Winter een krachtige campagne tegen het “anti-sekte verhaal” van organisaties die volgens CESNUR banden hebben met de regeringen van Frankrijk, Rusland en China. Een ander complot waar de redactie aandacht aan besteedt, is dat van de kunstmatige oorsprong van het coronavirus dat uit een Chinees laboratorium zou zijn ontsnapt.

Follow the money

Er wordt beweerd dat The Epoch Times de belangrijkste financier was van de verkiezingscampagne van Donald Trump. Wat echter niet duidelijk is, is waar de financiering van Falun Gong zelf vandaan kwam. Steve Bannon, de goeroe van de Alt Right van Trump, werkte samen met Falun Gong bij de productie van een documentaire voor New Tang Dinasty TV (NTD), een netwerk dat deel uitmaakt van de holding van de sekte, en zei dat hij bij gesprekken met die mensen de indruk kreeg dat zij over onbeperkte middelen kunnen beschikken.

De veelvuldige aantijgingen die in de loop der jaren, dus niet alleen tijdens het presidentschap van Trump, zijn gemaakt over een mogelijk verband tussen de Chinese sekte en de CIA in een anti-Chinese functie, berusten op sporadisch gefilterde en gerapporteerde persberichten. Al in 2010 berichtte de Washington Post over een financiering van 1,5 miljoen dollar door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken aan het Global internet freedom consortium, dat in de VS is gevestigd maar banden heeft met de spirituele beweging Falun Gong. Veel recenter, in 2021, berichtten de Amerikaanse media over een subsidie van het State Department aan een software-ontwikkelteam dat eigendom is van Falun Gong. Vreemd genoeg is Steve Bannon er zelf bij betrokken.

Als de rijkdom van Falun Gong al van dubieuze oorsprong is en vragen oproept, dan wordt de nieuwsgierigheid nog groter door de weelde van de “meest vervolgde religieuze beweging ter wereld“: de Kerk van de Almachtige God. Deze beweging die in een Chinees meisje de reïncarnatie van Jezus Christus vereert, staat bekend om zijn enorme artistieke productie met films, liederen, balletten, musicals en diverse voorstellingen in een duizelingwekkende hoeveelheid en van uitstekende kwaliteit.

Het is onduidelijk waar de Kerk van de Almachtige God, een minderheid en een vervolgde sekte, de enorme sommen geld vandaan haalt die nodig zijn om zo’n enorme hoeveelheid artistiek materiaal te produceren, dat bovendien met groot professionalisme wordt geproduceerd (onder andere vertalingen in bijna alle talen van de wereld, waarin het met evenveel professionalisme wordt nagesynchroniseerd). Dit is een enorme inzet van figuren zoals regisseurs, acteurs, scenarioschrijvers, decorontwerpers, auteurs, dansers, choreografen, kostuumontwerpers, zangers, vertalers, dubbers, cameramannen, editors, enz. Het benodigde som geld is enorm en de organisatie complex: logistiek, studio’s, repetities, oefentijden die onverenigbaar zijn met het dagelijkse werk van een niet-professional, enz.

Het is zelfs niet duidelijk waarom de meeste knooppunten van het desinformatie-netwerk over de Covid-19 pandemie in Italië precies leiden naar de website van de Kerk van de Almachtige God, zoals blijkt uit een zeer recente studie van de Universiteit van Urbino. Het is duidelijk dat de verspreiding van nepnieuws over virussen en vaccins een ander gemeenschappelijk element is met Falun Gong.

Wat we wel weten, dankzij Bitter Winter (de voornaamste bron van informatie over deze kwestie) is dat de sekte hevig wordt vervolgd. Zelfs dat gelovigen worden gemarteld en gedood om van hun organen te profiteren. Uiteraard is de vervolging absoluut waarschijnlijk, maar het is merkwaardig dat van alle persagentschappen, netwerken en freelancers in de wereld, het enige tijdschrift dat zo’n grote hoeveelheid informatie uit een gesloten land als China kan krijgen, dat van de in Turijn gevestigde non-profit organisatie is.

Het uitspreken van deze gedachten in een artikel en tijdens een internationale conferentie in Parijs in februari 2021 bezorgde me eerst een kritische en zeer onjuiste vermelding in Bitter Winter op (door Introvigne zelf) en daarna een even groteske als hilarische lastercampagne via een reeks websites en accounts, allemaal van dezelfde signatuur. Dit verklaart de reden voor het bericht aan het einde van de eerste deel van deze reeks artikelen. De auteur, die zoals bekend de directeur is van Freedom of Belief, gaat helemaal niet in op de merites van mijn opmerkingen, maar verzint dat ik zou collaboreren met de Chinese Communistische Partij omdat ik geen melding maak van martelingen en het oogsten van organen. Ik zie niet in waarom ik dat had moeten doen. Als ik zou moeten spreken op een conferentie over mensenrechten in China, en ik zou de nodige vaardigheden en kennis daarvoor hebben, dan zou ik dat zeker doen. Ik sprak echter over de banden tussen Falun Gong en de Amerikaanse regering. Maar zou Dr. Amicarelli, die wel over de nodige kennis beschikt, mijn vragen willen beantwoorden over wie deze religieuze groepen financiert en waarom die vervolgens doelwit worden van vervolging door landen buiten het Atlantisch Bondgenootschap?