Frits Bosch schreef een onsamenhangend schotschrift dat door Paul Cliteur werd gedeeld op zijn linkedin post. Dat is ook de enige reden dat het enige ophef veroorzaakte. In het artikel beweert Bosch dat Hitler niet zoals iedereen denkt rechts was (“een mythe”), maar juist links. Want volgens Bosch is de gebruikelijke redenering dat rechts fout is omdat Hitler rechts was. Dus als aangetoond kan worden dat Hitler links was, dan is rechts juist goed. Het is dus niet zozeer de reductio ad Hitlerum of de wet van Godwin die Bosch ter discussie wil stellen, maar het oneerlijke voordeel dat links volgens hem zou hebben in het huidige politieke klimaat. In de woorden van Frits Bosch: “[m]ensen die als rechts gekenschetst worden staan […] al bij aanvang met 10-0 achter.” Hij wil niet naar een 0-0 of 10-10 situatie. Nee, hij wil niets weten van een gelijke uitgangspositie. Hij wil  nu juist als rechtse persoon een 10-0 voordeel hebben in een discussie, dan heb je bij voorbaat al gewonnen naar zijn idee. Bosch is dus niet echt tegen oneerlijk argumenteren in een discussie, maar vindt dat dit morele voordeel voortaan bij rechts zou moeten liggen. Dat is de inzet van zijn artikel.

Screenshot van Frits Bosch van het Café Weltschmerz kanaal op YouTube.

Bosch ging daarom aan de slag met het zoeken naar ‘argumenten’ (anecdotes is een beter woord in dit verband) voor zijn stelling. Hij citeert een uitspraak van Godfried Bomans: “fascisme is een sfeer die hangt in een zaal vol linkse mensen.” Dodelijk natuurlijk voor allen die zich links durven noemen, maar helaas voor Bosch heeft Bomans deze uitspraak nooit gedaan volgens het Godfried Bomans Genootschap. Het is tekenend voor de diepgang van de werkwijze van Bosch, die bovendien niet bijster origineel is. Het is overigens opmerkelijk hoeveel de tekst van Frits Bosch op die van Martin Bosma lijkt. Die schreef hele passages in zijn Schijnelite der valsemunters in bijna dezelfde bewoordingen. Naast niet bestaande citaten heeft Bosch nog een andere beproefde methode, het a-historisch toedichten van standpunten aan bekende personen van een bepaalde politieke stroming en die dan voorstellen als iets dat door iedereen van een bepaalde stroming gedeeld zou worden. Zo heeft hij het over Joop dan Uyl (sic) die zich lovend zou hebben uitgelaten over zijn “collega socialist” Adolf Hitler (wat Hitler dus niet was). Het gaat hier echter om een schoolopstel van de achttienjarige Joop den Uyl. En ook hier is Bosch niet helemaal eerlijk, want Den Uyl was in 1937 nog helemaal geen sociaal-democraat en van marxisme wilde hij toen al zeker niets weten. Een en ander is uitgebreid beschreven in de biografie van Anet Bleich. Zij zegt daar over in een interview met Vrij Nederland: “ik [geef] deze episode [weer] voor wat het was: een lichte politieke jeugdzonde. In zekere zin begrijpelijk ook, vanuit dat bekrompen gereformeerde milieu waar hij uitkwam. Dit zal voor hem een moeilijk punt geweest zijn, Joop den Uyl was überhaupt nogal zwaar op de hand. Ik denk dat hij zichzelf achteraf vooral heeft verweten dat hij te naïef was, hij had onderschat wat het fascisme teweeg zou brengen. Ik moet daar direct aan toevoegen dat ik nogal onder de indruk ben van de snelheid waarmee hij, nadat het nazidom zich over de Nederlandse grens had begeven, het ware karakter daarvan doorzag. Toen heeft hij vrijwel onmiddellijk heel krachtig stelling genomen.’”

Adolf Hitler in het gezelschap van Ernst Röhm, die net als Gregor Strasser op bevel van Hitler werd uitgeschakeld in de Nacht van de lange messen (30 juni – 2 juli 1934).

Bosch gebruikt ook een citaat van Hitler om zijn gelijk aan te tonen. “Wir sind Sozialisten, sind Feinde, Todfeinde des heutigen kapitalistischen Wirtsschaftssystems mit seiner Ausbeutung der wirtschaftlich Schwachen, mit seiner Ungerechtigkeit der Entlohnung, mit seiner unsittlichen Wertung der Menschen nach Vermögen und Geld, statt nach Verantwortung und Leistung und wir sinds entschlossen, dieser System unter allen Umständen zu vernichten.” Het is echter helemaal geen citaat van Hitler, maar stamt van Gregor Strasser (uit de NS-Briefe van juli 1927). Strasser was een vooraanstaand lid van de SA en werd in 1934 in de nacht van de lange messen uitgeschakeld door Hitler.

De Joodse anarchist en dichter Erich Mühsam (1878-1934), vermoord in Oranienburg. Eén van de vele linkse slachtoffers van het beestachtige geweld van de nazi’s.

Bosch beweert “[t]egenwoordig is de betekenis van de woorden rechts en links behoorlijk vervaagd en vaak verwarrend.” En van Bosch worden we ook niet echt veel wijzer. Hij kiest voor een extreem schematische voorstelling van zaken: rechts staat volgens hem voor individuele vrijheid (kapitalisme), links daarentegen is voor collectivistische onderdrukking (anti-kapitalisme). En omdat fascisme en nationaal-socialisme collectivistisch zijn volgens Bosch, zijn ze dus links en daarom slecht. Moeilijker hoeft zo’n wisseltruc à la Bosch echt niet te zijn. Over het racisme van de nazi’s (antisemitisme noemt hij niet eens) is hij kort: “Rassendiscriminatie is links noch rechts, het is van alle tijden.” Blijkbaar valt er dan ook niets meer aan te doen. Hij vraagt zich af of de Holocaust links of rechts is. “Zijn de deportatie van joden links of rechts?” en geeft daarop als antwoord: “[h]et is veeleer links, want genoemde linkse monsters [Marx, Lenin, Stalin, Hitler, Mao, Pol Pot, Castro] waren experts in deportaties om een ‘maakbare samenleving’ tot stand te brengen.”
Bosch ziet een samenzwering van westerse linkse intellectuelen om de waarheid over Hitler (“een gewelddadige socialist”) te verhullen. Blijkbaar domineren deze linkse intellectuelen de media en het onderwijs want hoe blijft de mythe dat Hitler rechts, nationalistisch en een populist was anders in stand? Het bewijs dat Bosch levert is overweldigend naar zijn mening. Daar kan dus alleen maar een samenzwering van de linkse elite achter zitten. Over de islam weet Bosch te melden dat deze collectivistisch is (via de Ummah) en daarom goed in het gedachtengoed past van Hitler. Protestantisme is daarentegen wel goed naar zijn idee, want dat is juist individualistisch en daarom was Hitler er tegen. Hitler was overigens misschien wel tegen het protestantisme gekant, maar dat weerhield de protestantse kerken er helaas niet van om enthousiast achter Hitler aan te lopen. Over het katholicisme en het atheïsme laat Bosch zich niet uit, maar ik heb het vermoeden dat die er ook niet zo heel erg goed vanaf zullen komen. Conclusie van dit alles: linkse personen zijn volgens Frits Bosch minderwaardige mensen, want Hitler was links.

Brendan Simms, “Hitler. A Global Biography” (2014)

Frits Bosch is geen genuanceerd polemist, hij verabsoluteert de tegenstellingen tussen links en rechts in duidelijke, scherp afgebakende zwart-wit kampen. Voor enige nuance is geen ruimte in zijn manicheistische wereldbeeld. Voor zijn stelling gebruikt hij valse citaten wat aangeeft dat zijn werkwijze niet echt zorgvuldig is. Complexe historische verhoudingen worden gereduceerd tot uiterst simplistische proporties. Het lijkt er bovendien op dat hij leentje buur is gaan spelen bij een aantal andere auteurs voor dit prulwerk. De pennenvrucht van Bosch staat niet op zichzelf. De alt-right beweging in de V.S. probeert al veel langer Hitler af te schilderen als een linkse politicus en het nationaal-socialisme als een variant van de verwerpelijke marxistische ideologie. Zo verscheen in 2014 Hitler. A Global Biography waarin deze stelling werd verdedigd door Brendan Simms. Het product van Simms is vele malen erudieter dan dat van Bosch, maar dat maakt de these niet minder onjuist. Hij werd fijntjes neergesabeld door de historicus Richard J. Evans: “Simms hasn’t written a biography in any meaningful sense of the word, he’s written a tract that instrumentalises the past for present-day political purposes. As such, his book can be safely ignored by serious students of the Nazi era.” Ook Dinesh D’Souza probeerde hetzelfde te doen met zijn film Death of a Nation (2018). Het is dus niet echt vreemd dat Paul Cliteur er voor kiest om het artikel van collega commiebasher Frits Bosch te verspreiden. Cliteur is een aanhanger van de cultuurmarxisme theorie. Maar dat komt binnenkort in een ander artikel wel aan de orde. Frits Bosch krijgt voor zijn opstel een dikke onvoldoende.

Peter Zegers