Op 1 mei 2022 gaf de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov een interview aan het Rete 4-programma Zona Bianca (hier vanaf minuut 00:05:00) waarin hij volgens de simultaanvertaling verklaarde dat “ook Hitler van joodse origine was [net als Volodymyr Zelensky, red.]” om te benadrukken dat het doel van de invasie van Oekraïne op 24 februari 2022 de door de Russische president Vladimir Poetin aangekondigde “denazificatie” van het land is. De website van het Russische Ministerie van Buitenlandse Zaken publiceerde het transcript van het interview en vertaalde Lavrovs uitdrukking als: “Ik kan het mis hebben, maar Hitler had ook joods bloed“.

Dit is hoe dan ook ongefundeerd nieuws.

De legende van Adolf Hitlers vermeende Joodse afkomst was reeds wijd verbreid in Duitsland in de jaren ‘30 in die mate dat, volgens de historicus van het nazisme Eugene Davidson, Hitler zelf in 1930 zijn advocaat (en toekomstig gouverneur van Polen) Hans Frank opdracht gaf om een uitgebreid onderzoek te doen naar zijn familiestamboom om alle twijfels weg te nemen. Wij weten ook dat deze legende openlijk werd aangewakkerd door sommige Engelstalige kranten, zoals de Londense Daily Mail, die in 1933 een foto publiceerde van een grafsteen die was gevonden op het kerkhof van Boekarest in Roemenië en waarop de naam “Adolf Hitler” en enkele Hebreeuwse opschriften stonden. De marmeren plaat had geen enkel verband met de stichter van het nationaalsocialisme.

De grafsteen bevindt op de Joodse begraafplaats in Boekarest met in het Roemeens en Hebreeuws het opschrift: “Hier liggen de stoffelijke resten van Adolf Hittler. Overleden op 26 oktober 1892 op de leeftijd van 60 jaar. Bid voor zijn ziel.”

In zijn autobiografie, geschreven vanuit zijn cel in Neurenberg, verklaarde Hans Frank dat onderzoek hem tot de overtuiging had gebracht dat het “mogelijk, zo niet waarschijnlijk” was dat Hitlers biologische vader half-Joods was. Volgens Frank is Alois – de vader van Adolf Hitler – geboren uit een buitenechtelijke verhouding tussen Maria Schicklgruber en de 19-jarige Leopold Frankenberger, telg uit de rijke joodse familie van Graz (Oostenrijk) voor wie zij als kok werkte. De familie Frankenberger betaalde naar verluidt het onderhoud van het kind tot de leeftijd van veertien jaar, waarschijnlijk om een publiek schandaal te voorkomen.

Deze theorie wordt echter door geen enkel bewijs gestaafd. De enige zekerheden zijn de identiteit van Adolf Hitlers grootmoeder van vaderskant, de Oostenrijkse katholieke Maria Schicklgruber, en die van Alois‘ adoptievader, de rondtrekkende molenaar Johann Georg Hiedler. In 1876, bijna twintig jaar na zijn dood, werd Alois wettelijk tot zoon van Johann Georg verklaard, waarmee een einde kwam aan het juridische geschil over zijn werkelijke afstamming.

Hans Frank “Im Angesicht des Galgens. Deutung Hitlers und seiner Zeit auf Grund eigener Erlebnisse und Erkenntnisse. Geschrieben im Nürnberger Justizgefängnis.” Alfred Beck Verlag, München-Gräfelfing 1953

Het hele raamwerk van Hitlers vermeende Joodse afkomst wordt ondersteund door een passage in de memoires van Hitlers advocaat, die zichzelf tegenspreekt in de volgende pagina’s wanneer hij verklaart dat hij niet gelooft dat Hitlers vader half-Joods was.

Deze reconstructie is ook weerlegd door gezaghebbende historici zoals Sir Richard Evans, auteur van de “The Third Reich Trilogy” en voormalig president van Wolfson College aan de Universiteit van Cambridge, die zegt dat er geen bewijs is dat “Hitlers grootmoeder ooit in Graz is geweest“, of dat een Joodse familie genaamd Frankenberger daar heeft gewoond. “Er was een familie in Graz die Frankenreiter heette“, gaat Evans verder, “maar die was niet Joods.

Volgens de historicus Nikolaus von Preradovich is Hitlers Joodse afkomst onmogelijk, aangezien vanaf de verdrijving van de Joden uit de regio Stiermarken in de 15e eeuw tot 1860 geen enkele persoon van Joodse afkomst in Graz heeft gewoond. Alois Hitler werd geboren in 1837. Ook de Britse historicus Ian Kershaw droeg bij aan de weerlegging van Franks these. In zijn boek “Hitler 1889-1936: Hubris” wees hij erop dat de vermeende biologische vader van Alois, Leopold Frankenreiter, tien jaar oud was op het moment van de conceptie.

Deze gezaghebbende weerleggingen overschaduwden de legende van Hitlers Joodse afkomst voor lange tijd, tot in de jaren 2000. Wat de theorie weer in zwang bracht was het onderzoek van de Amerikaanse psycholoog Leonard Sax, die in 2019 het bestaan van een kleine Joodse gemeenschap traceerde die zich vóór 1856 in Graz vestigde, en een publicatie uit 2010 waarin 39 speekselmonsters van Hitlers nakomelingen werden geanalyseerd en percentages Berbers en Asjkenazisch Joods DNA werden gevonden. Geen van deze studies bewees echter Adolf Hitlers Joodse afkomst.

Na de verklaring van Lavrov ontbood Israël de Russische ambassadeur en sprak de voorzitter van het herdenkingsmuseum Yad Vashem in Jeruzalem, Dani Dayan, op de Israëlische openbare radio, waarin hij aan de kaak stelde dat de afkomst van Hitlers grootvader aan vaders kant het onderwerp is geweest van “volstrekt ongegronde complottheorieën.”

Vertaald uit het Italiaans: Non è vero che Hitler «aveva origini ebraiche» 

Naschrift 3 mei 2022:

De verklaringen van de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov zijn misleidend en gevaarlijk,” schrijft de voorzitter van de Joodse gemeenschap van Rome, Ruth Dureghello, in een bericht. “Zij herschrijven de geschiedenis naar het model van de Protocollen van de Wijzen van Zion, de grondslag van de moderne antisemitische literatuur die in het tsaristische Rusland is ontstaan. Het ergste is ook dat zij plaatsvonden op de Italiaanse televisie, zonder enige tegenspraak, en zonder dat zelfs de interviewer de historische waarheid verdedigde tegenover de leugens die werden geuit. Dit is onaanvaardbaar en er mag niet in stilte aan worden voorbijgegaan.”

De reactie van Sir Richard Evans op Twitter:
Voor alle duidelijkheid: er is NUL bewijs dat Hitler ‘Joods bloed’ had. Samenzweringstheoretici en fantasten hebben beweerd van wel, maar elke bewering is grondig onderzocht en onomstotelijk weerlegd.