Door Alain Barbanel

Het origineel: Tuerie raciste à Buffalo : la théorie du « grand remplacement » arme les criminels. Droit de Vivre, 16 mei 2022 (PZ).

Er bestaan geen ongevaarlijke woorden. Als woorden haat oproepen, dan leidt dat tot moord. Het is net zo naïef of onverantwoordelijk om te denken dat ideeën onschuldig zijn. De theorie van de “Grote Vervanging” die de Buffalo-moordenaar gebruikt om zijn misdaden te rechtvaardigen, is een massavernietigingswapen.

Wanneer ideologieën het gif van de afwijzing van de ander destilleren en de fantasie van de “grote vervanging” gebruiken, verspreidt de angst zich als een lopend vuurtje en verergert de meest duistere hartstochten … en de dodelijkste. Het racistische bloedbad dat dit weekend in Buffalo (in de staat New York, VS) werd aangericht, is hiervan eens te meer een tragisch voorbeeld. De dader van het bloedbad, een 18-jarige jongen die gewapend was met een vuurwapen en een kogelvrij vest, executeerde koelbloedig en methodisch tien supermarktklanten alleen maar omdat ze zwart waren. De moordenaar, die zichzelf een neonazi en een white supremacist noemt, bereidde zijn misdaden voor zonder zich te hoeven verbergen, liet ongestraft een racistisch manifest van 180 bladzijden rondgaan waarin hij de theorie van de “grote vervanging” uiteenzette, en zond de schietpartij live uit op het web (de video is sindsdien verwijderd). De duivel zit in de details, de moordenaar had in witte letters op zijn wapen het woord “neger” geschreven, en ook het getal 14, als verwijzing, zoals Radio Canada in herinnering brengt, naar het aantal woorden in een van de slogans van de neonazi-beweging: “We must secure the existence of our people and a future for white children. (Wij moeten het bestaan van ons volk en een toekomst voor blanke kinderen veiligstellen).”

Al eeuwenlang een inspiratiebron voor moord

Deze massamoord is de zoveelste in een lange rij van racistische aanslagen, waaronder die in Nieuw-Zeeland in 2019 door Brenton Tarrant, die 51 mensen vermoordde in twee moskeeën in Christchurch. Voor het bloedbad had Tarrant ook een tekst gepubliceerd, “De grote vervanging“, en verwees naar de architect ervan, de schrijver Renaud Camus, die na het bloedbad “een oneigenlijk gebruik van een syntagme dat hem niet toebehoort” aan de kaak had gesteld. En terecht, want deze samenzweringstheorie, die op geen enkele serieuze wetenschappelijke statistiek berust, vindt haar oorsprong aan het eind van de 19e eeuw in Frankrijk, in de nationalistische en antisemitische stromingen waarvan de voorvechter Edouard Drumont in La France juiveeen echte verovering, een onderwerping van een heel volk aan het zwaard door een kleine minderheid” aan de kaak stelde. Een theorie die werd overgenomen door Maurice Barrès voor wie “de joodse immigratie het wezen van het Franse volk zal veranderen“, en die zich ontwikkelde tijdens de Tweede Wereldoorlog en onder de collaboratie. Sindsdien is de “theorie” tot bloei gekomen, tot aan de laatste presidentsverkiezingen met Éric Zemmour en andere kandidaten die niet aarzelden om, met het oog op de verkiezingen, het liedje te herhalen! Het zijn niet langer de “globalistische” Joden die verantwoordelijk zijn voor al het kwaad, maar immigranten van alle herkomst. Een bron van inspiratie voor de moordenaar van Buffalo! Het bewijs dat diegene die de trekker overhaalt, net als het monster van Frankenstein, oncontroleerbaar wordt voor zijn schepper, die hem het wapen verstrekte!

Niet alle meningen zijn gelijkwaardig

Boris Vian hekelde “de absurditeit van veldslagen die een woordenstrijd zijn, maar die mensen van vlees en bloed doden“. De promotors van deze “absurde gevechten” zouden twee keer moeten nadenken. Wie wind zaait, zal storm oogsten, zegt deze populaire uitdrukking, die naar men zegt door de Bijbel is geïnspireerd. Een storm die aan de andere kant van de Atlantische Oceaan terreur zaait in kringen van blanke supremacisten die er, tegen alle statistische bewijzen in, van overtuigd zijn dat de blanke bevolking gedoemd is te verdwijnen. Tot het punt waar de uitdrukking “grote vervanging” is vervangen door “witte genocide“. Deze propaganda werd overgenomen door Patrick Crusius om zijn aanslag te rechtvaardigen waarbij in augustus 2019 22 mensen werden gedood in een supermarkt in El Paso (Texas). In het land waarvan het eerste amendement “vrijheid van meningsuiting” is, kunnen alle ideeën worden geuit, zelfs die welke slechts door haat zijn ingegeven. In theorie is dit een sterke democratische markering, behalve dat in de praktijk bepaalde meningen tot het ergste kunnen leiden.

In Frankrijk gaan er onder de extremisten stemmen op om de wetten tegen racisme af te schaffen, waaronder die van Éric Zemmour, die er een campagneargument van heeft gemaakt en die onophoudelijk het schrikbeeld opwerpt van de “grote vervanging“. De herhaling van bepaalde tragische gebeurtenissen zou een wake-up call moeten zijn. Het wordt tijd dat wij ons collectief bewust worden van de destructieve kracht van bepaalde ideeën die, wanneer zij als slogans worden gebruikt, haat kunnen aanwakkeren en misdadigers kunnen wapenen.