In het televisieprogramma Met Danny op straat was op 28 mei Eva van Zeeland te gast en deed een aantal opmerkelijke uitspraken. “Zoek het op, ik ga niet alles uitleggen. Mensen mogen zelf op onderzoek uitgaan,” beet ze Danny Ghosen toe toen hij vroeg wat RNA was. Net daarvoor was ze er zelf over begonnen toen ze zei dat vaccins het menselijke DNA en RNA aantasten. “Ik ben geen Wikipedia of een wandelende encyclopedie waar je alles aan kunt vragen,” liet ze er zichtbaar geïrriteerd op volgen. Een nieuwe trend die men de laatste tijd steeds vaker tegen komt: mensen doen zeer controversiële uitspraken, maar weigeren die te onderbouwen. Het enige dat je er af en toe nog uit krijgt is dat je je eigen onderzoek moet doen. Natuurlijk niet met boeken of artikelen uit wetenschappelijke tijdschriften, maar met urenlange amateuristische filmpjes of slecht geschreven blogs op internet.
Zo heeft ook Van Zeeland zelf waarschijnlijk haar zwartgallige wereldbeeld en pseudo-kennis bij elkaar gescharreld. “Ik wil mijn autonomie bewaren, ik ben een soeverein mens, ik ben een vrij mens en dat wil ik graag zo houden. En mijn lichaam is perfect in staat, en de natuur heeft alles zo gemaakt dat alles in balans [is], de natuur streeft altijd naar balans.” Van Zeeland heeft een aantal zeer uitgesproken ideeën over wat natuurlijk is en wat niet. Zij behandelt mensen met behulp van een pseudowetenschappelijke heilsleer: de orthomoleculaire geneeskunde. Ze heeft echter alleen een secretaresseopleiding gehad, dus geen gedegen wetenschappelijke of medische opleiding. Toch aarzelt ze niet om medici en wetenschappers van fraude te betichten.

Screenshot uit het programma Waarom zijn vaccinatieweigeraars tegen een mogelijk corona-vaccin? Danny op straat #17

Beducht als Van Zeeland is voor de mainstream media, die naar haar idee bestaan om leugens van een satanische overheid te verspreiden onder de bevolking, had ze er voor gezorgd dat er eigen opnames werden gemaakt. Ze heeft dit gedeeld op haar YouTube kanaal. Het is interessant om te zien wat ze daar allemaal te berde brengt. Zo zegt ze bijvoorbeeld aan het eind van het gesprek, nadat Danny Goshen haar heeft gewezen op de dramatisch slechte resultaten van Trump in de coronacrisis (27:35): “Kijk, als jij het niet begrijpt, dan kan ik het niet uitleggen. Dus, daar kun je je ook weer in verdiepen.” Nadat Danny tegenwerpt dat dat wel erg gemakkelijk is, geeft zij als antwoord: “Het is gewoon toch ook tijd dat we zelf die verantwoordelijkheid gaan nemen over ons eigen leven?” Even later laat ze er nog op volgen: “Maar ik hoef toch niet alles … , ik moet hier nu alles al gaan onderbouwen … , over Donald Trump, 5G, vaccineren, ik moet …, weet je wat voor professional ik dan zou moeten zijn als ik overal zoveel verstand …, en dan ook nog op kon dreunen …, daar moet ik inderdaad die chip van Elon Musk hebben zodat ik al die data kan opslaan en een halve cyborg word. Sorry, ik kan dat niet.” Een zeldzaam moment van realiteitsbesef van Eva van Zeeland, die er anders niet voor terug schrikt om allerlei adviezen te geven op het gebied van gezondheid en voeding. Ze is vooral incompetent dus.
Zo meent Van Zeeland bijvoorbeeld dat de Limburgse orthomoleculaire kwak-arts Rob Elens een veelbelovende behandeling tegen Covid-19 heeft toegepast. Deze behandeling is echter vrijwel onmiddellijk gediscrediteerd omdat de resultaten onbetrouwbaar zijn. Helaas kreeg Elens steun van de zich steeds vaker als complotdenker manifesterende Thierry Baudet (FvD). Het is zeer opmerkelijk dat iemand als Van Zeeland, die zo wantrouwend is ten aanzien van de medische wetenschap en de farmaceutische industrie, ineens al haar bedenkingen opzij zet als haar grote held Donald Trump zich inzet voor een medicijn. Ze zei zelfs dat alle negatieve publiciteit over de werking van hydroxychloroquine (HCQ) alleen maar voortkwam uit het gegeven dat Trump er zich publiekelijk voor had ingezet. Natuurlijk papegaaide ze hiermee Trump na. Deze had gezegd dat er maar één kritische studie over HCQ was verschenen (onjuist) en dat alleen maar om Trump in een verkeerd daglicht te zetten (onjuist). Over een kritische en vrije geest gesproken! Volstrekt ignorant!
Ook van Covids organics uit Madagascar heeft ze grote verwachtingen. Natuurlijk alleen maar omdat er vanuit de gevestigde medische wetenschap bedenkingen tegen dit middel bestaan. Over de werking tegen Covid-19 van Covids organics (bestaande uit Artemisia annua – zomeralsem) is nog niet zoveel bekend. Anecdotes zijn natuurlijk geen wetenschappelijk bewijs, al denkt Van Zeeland van wel. Er zijn nog geen tests gedaan met het nieuwe wondermiddel. het Max Planck Institute of Colloids and Interfaces in Potsdam is er wel mee bezig. Het lijkt wel alsof Van Zeeland meer vertrouwen heeft in een middel als het nog nooit is onderzocht dan als het uitvoerig getest is zoals een vaccin. Over incoherentie gesproken!

Eva van Zeeland. Let ook op de Q van QAnon, een extreemrechtse samenzweringstheorie op internet (foto van Facebook pagina van Eva van Zeeland).

Ziek worden is een natuurlijk proces, zei Eva van Zeeland tegen Jürgen Rayman in een radio-uitzending van BNR op 26 februari 2020. Daarom moesten kinderen ook liever niet worden ingeënt. Nadat Rayman haar met een ironische ondertoon veel succes had gewenst liet ze er nog snel op volgen dat ze ook geloofde in chemtrails en de schadelijkheid van 5G. En toch protesteerde ze nog tegen het etiket complotdenker dat haar ten onrecht zou zijn opgeplakt door de media na haar totaal mislukte blenderactie. Zelf heeft ze naar eigen zeggen een negatieve ervaring met vaccins gehad tijdens de Mexicaanse griep 2009. Nadat in december 2019 de RIVM een campagne startte voor vaccinatie tegen kinkhoest, schoot Van Zeeland in actie. Het is altijd moeilijk om zo’n proces te reconstrueren, maar het is duidelijk dat Van Zeeland nu in bijna elke samenzweringstheorie gelooft. Tot en met de meest ongeloofwaardige: de QAnon theorie van een satanische elite die kinderen offert en Trump die een grote schoonmaak gaat houden. Wanneer? Dat weten we niet, maar Van Zeeland blijft vurig hopen op de grote ommekeer. Eigenlijk zijn er drie woorden die haar het beste omschrijven: incoherent, incompetent en ignorant.
Peter Zegers
(met dank aan Pepijn van Erp)
Naschrift 30 mei 2020: Zo bezorgd als Eva van Zeeland zegt te zijn over de gezondheidsrisico’s van electromagnetische straling van het nieuwe netwerk 5G (er bestaat geen enkel wetenschappelijke aanwijzing voor zoiets), chemtrails (pure fantasie) en vaccins (schromelijk overdreven, en de voordelen wegen ruimschoots op tegen de minieme nadelen van vaccinatie), zo lichtzinnig en onverantwoord gaat ze om met de daadwerkelijke gezondheidsrisico’s van Covid-19. Hierbij een treffende illustratie van de demonstratie in Den Haag op 30 mei:

 

Eva van Zeeland bij een demonstratie in Den Haag op 30 mei 2020. De heren dragen t-shirts die volksophitser Robert Jensen verkoopt en maskers van Guy Fawkes uit de film V for Vendetta (2005) die door Anonymous worden gebruikt.

Ik zou me door haar zeker niet over gezondheid laten adviseren! Of eigenlijk over wat dan ook!

Update 31 mei: Eva van Zeeland kwam Janet Ossebaard tegen en besloot de laatste QAnon-roddels met haar uit te wisselen.