Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn onderdeel van een wereldwijde samenzwering van satanisten die baby’s ontvoeren en offeren tijdens hun rituelen. Dat dit niet algemeen bekend is, komt doordat alle mainstream media (MSM in het jargon) in handen is van deze occulte, wereldomvattende samenzwering die al eeuwen aan de macht is. De geschiedenis die word onderwezen op scholen en universiteiten is een groot samenraapsel van leugens, zo was Adolf Hitler een telg uit het Joodse bankiersgeslacht Rothschild. Deze en talloze andere ‘onthullingen’ doet Janet Ossebaard, ‘graancirkelonderzoeker’, in een video die massaal werd bekeken.

Meme die Janet Ossebaard deelde op haar Facebook pagina op 10 januari 2020. Beatrix met Marina Abramović, die een belangrijke rol speelt in de QAnon mythologie.

Haar uitlatingen zijn weinig origineel – in het alternatieve circuit waarin zij zich beweegt wemelt het van dergelijke uitspraken – maar doordat ze inspeelde op de ongerustheid rondom de pandemie van het Corona-virus (of beter Covid-19), kreeg ze ineens ontzettend veel aandacht. Een van haar ‘verhaallijnen’ ging er namelijk over dat het virus veroorzaakt zou zijn door de invoering van de 5G technologie. Ossebaard beweert vaak toegang te hebben tot informatie die voor normale burgers verborgen blijft. Helaas noemt ze nooit de namen van deze ‘echte’ wetenschappers en ‘echte’ artsen, waardoor het oncontroleerbaar wordt en we blijkbaar blindelings op haar moeten vertrouwen (wat niet op een wetenschappelijke grondhouding wijst). Voor haar staat vast dat Covid-19 door mensen is gemaakt. Dan rijst natuurlijk onmiddellijk de vraag: waarom? Daarover doet ze allerlei tegenstrijdige uitlatingen. Zo zou de crisis onderdeel zijn van een plan van de Cabal of Illuminati (waar Willem-Alexander en Maxima deel van zouden uitmaken) om de wereldbevolking terug te brengen. Grote motor van dit alles is Bill Gates, bekend van zijn bedrijf Microsoft, maar de laatste jaren ook als filantroop. Gates is betrokken bij een aantal vaccinatieprogramma’s die volgens Ossebaard dienen om grote delen van de wereldbevolking uit te roeien.

Al sinds 1994 probeert deze ‘graancirkelonderzoeker’ en voormalige communicatie consultant haar inzichten aan het Nederlandse, maar ook internationale, publiek te slijten. Ze maakte met haar ex-partner Bert Janssen enkele video’s, schreef boeken, organiseerde reizen en gaf vooral heel veel workshops en lezingen over graancirkels en buitenaardse boodschappen. “Toen ik voor de eerste keer een graancirkel zag, dacht ik, dit is Communicatie maar van de hoogste soort.” Voor haar stond vrijwel meteen vast dat het ging om buitenaardse fenomenen, hetgeen naar haar zeggen algemeen erkend wordt in de wetenschap maar door de leugenachtige media verzwegen wordt. Maar ook hier weer geen namen, geen rapporten, niets waaruit dit zou moeten blijken. De enige getuigen die ik heb ontdekt in haar publicaties, is een zekere dr. ir. Eltjo H. Haselhoff (zie voor het geringe wetenschappelijke gehalte van zijn bevindingen het bericht van Pepijn van Erp, Graancirkels: het bolmodel van Eltjo Haselhoff deugt niet) en Klaas van Egmond. Volgens haar theorie zijn de graancirkels boodschappen van de goden.

Wat verder opvalt in de mythologie van Ossebaard is dat ze pretendeert in alle wetenschappen thuis te zijn, van Sumerische kleitabletten, de archeologie van Egypte en de Maya’s, virologie, quantum mechanica, astronomie, … Steevast beweert ze dat de ‘officiële’ wetenschap de zaken verkeerd voorstelt en in dienst staat van de machthebbers. Naar haar idee zijn zij en haar medestanders diegenen die wetenschappelijke pioniersarbeid verrichten. Voor haar theorieën over de graancirkels baseert ze zich voor een groot deel op de opvattingen van de pseudo-wetenschapper Zecharia Sitchin. Deze schreef in 1976 De twaalfde planeet.

Lezing “De graancirkels van 2013/Ontmoeting met de cirkelmakers” van Janet Ossebaard op 11 september 2013 in Oud Beijerland.

Frappant is de manier waarop Ossebaard omgaat met vragen die niet in haar wereldbeeld passen. Op de opmerking dat de buitenaardse goden – Anunaki – de mensheid in slavernij hielden, schrijft ze: “We werden inderdaad gemaakt om het vuile werk op te knappen. Maar vonden we dat erg? Is slaaf zijn altijd erg? […] Maar toen ik er langer over nadacht realiseerde ik me dat de meeste mensen op deze aardkloot slaven zijn en dat helemaal niet zo vreselijk vinden. […] Toen de Anunaki ons schiepen in hun evenbeeld, zo’n 430.000 jaar geleden, en Homo Sapiens plotsklaps de aarde begon te bevolken, werden we de mijnen ingestuurd om goud te delven. Onze verre voorouders – als werkslaven gecreëerd – deden dit met liefde. Zij zagen de Anunaki als Goden; zij hadden ons immers geschapen? Ze konden dingen die bovennatuurlijk leken, zoals door de hemel klieven in glanzende UFO’s en mensen genezen op wonderbaarlijke wijze en als je niet gehoorzaamde kreeg je een soort bliksemschicht naar je donder geworpen. Goden waren het! En onze over-over-over-overgrootouders zullen het als een eer hebben ervaren (de grootst mogelijke eer zelfs) om het Godenwerk te mogen doen. Eerbaarder werk was niet te bedenken. Ik durf te wedden dat ze vrijwillig en zich zeer vereerd voelend in de mijnen afdaalden.[…] Is er iets veranderd in de afgelopen 430.000 jaar? Op mijn sombere dagen denk ik van niet. Dan denk ik dat mensen per definitie masochistische wezens zijn, die maar al te graag de rol van slaaf aannemen. Dan kijk ik naar de ontwikkelingen in de wereld en zie ik hooguit een paar mensen de barricades opgaan om te roepen dat we in de greep van de Illuminati zitten en dat we ons moeten los worstelen.[…] Op mijn niet-zo-sombere dagen zie ik dat er iets aan het veranderen is, wereldwijd.” Janet Ossebaard, Slavernij. Hoe vrij ben jij? Ossebaard hecht dus geen geloof aan de evolutietheorie, de mens werd door buitenaardse wezen gecreëerd.

Meme die Janet Ossebaard op haar Facebook pagina deelde op 10 januari 2020 waarin paus Franciscus zich zou hebben getooid met een ‘pedofielensymbool.’

Haar wereldbeeld is een vreemde mengeling van complottheorieën en pseudo-wetenschap overgoten met een apocalyptische heilsverwachting. Toen de buitenaardse goden in 2012 besloten om nog even te wachten met het contact leggen met de wereldbevolking, was ze teleurgesteld. In een interview zei ze hierover: “Natuurlijk had ik ook gehoopt op iets heel fysieks, op een moederschip, contact. Ik had gehoopt op drie dagen duisternis, (…) dat is gewoon niet gebeurd en natuurlijk was dat ook een teleurstelling, daar ben ik heel eerlijk in, maar als ik kijk naar … energetisch, spiritueel, dan is er heel erg veel gebeurd. Er zijn ontzettend veel wijzigingen in de wereld, mondiaal, die tonen dat we spiritueel op een dusdanig hoger niveau zijn gekomen met ons bewustzijn, dus zakken vanaf het hoofd in het hart, leven vanuit empathie, leven vanuit liefde en respect en dat is echt waanzinnig verankerd eind 2012. En (uhm) ik denk in 2012 heeft echt het licht gezegevierd.”

Het idee onderdeel te zijn van een voorhoede gaat gepaard met een sterk wantrouwen. De etnoloog Theo Meder, die onderzoek deed naar het milieu, merkt hierover op: “Ik denk met sympathie terug aan de keren dat ik in de warme graancirkelkringen mocht verkeren, en de medemenselijkheid van de graancirkelgroep zal mij altijd bijblijven. De insinuerende grapjes, als zou ik een infiltrant van de BVD [voorloper van de AIVD] of zelfs de CIA zijn, heb ik daarbij voor lief genomen.” (Theo Meder, In graancirkelkringen. Een etnologisch onderzoek naar verhalen uit de grenswetenschap. Amsterdam University Press, Amsterdam 2006, p. 13). Het is voor Ossebaard duidelijk wie de vijand is. Op de vraag wie er belang bij heeft dat de waarheid over graancirkels verborgen blijft, antwoordde ze: “Hebben jullie gehoord van de Illuminati of de Nieuwe Wereldorde? Dat zit erachter, daar ben ik van overtuigd. Waarom? Omdat ze macht hebben en die willen ze niet kwijt. Pure menselijke psychologie. Geef mensen macht en ze laten het nooit meer los, tenzij ze een spirituele sprong maken of emotionele groei. Op het moment dat ze weten waar de graancirkels ons toe leiden, ons leren, en daar heb ik voorbeelden van, dan snap je waarom dat niet naar buiten mag. Dan kunnen ze namelijk inpakken met hun macht.” Stichting Wijzer, Verslag van de lezing De boodschap van de graancirkels van Janet Ossebaard, 23 mei 2007.

Ossebaard pretendeert wetenschappelijke bewijzen te hebben voor haar opvattingen. Ze stelt zelfs onomwonden: “Het wetenschappelijk standpunt 2007 luidt als volgt: graancirkels worden door elektromagnetische puntbronnen gemaakt, een duur woord voor lichtbol. Het gros van de graancirkels is niet door mensen gemaakt. Dit is al in oktober 2000 wetenschappelijk gepubliceerd en geaccepteerd door de wetenschap. En toch denkt nog steeds het gros van de bevolking dat graancirkels door mensen met planken en touwen worden gemaakt. Hoe komt dat? Ik denk voor het overgrote deel door de rol van de pers. De BBC, National Geographic, Discovery en radiozenders zenden de meest grote onzin uit als het gaat over graancirkels. Als de wetenschap zegt dat de graancirkels niet door mensen gemaakt zijn, dan vraag je je af, door wie dan wel?” (ibidem, mijn nadruk) Waarschijnlijk doelt Ossebaard op de publicatie van Eltjo Haselhoff in het wetenschappelijke tijdschrift Physiologia Plantarum. Dit vermeldt ze in ieder geval op haar website: “Until 2000, these people were usually called crazy even by their peers when discussing these orbs. This all changed, however, the Dutch physicist Dr. Eltjo Haselhoff published his research results in the scientific journal Physiologia Plantarum. Haselhoff’s research on the nodal extensions in crop circles appeared to meet all the academic criteria required for proof and with his publication in Physiologia Plantarum (October 2000) was accepted by the scientific community that the crop circles Haselhoff had investigated were derived from electromagnetic point sources (ie by orbs) of unknown origin.” Het artikel Opinions and comments on Levengood WC, Talbott NP (1999) Dispersion of energies in worldwide crop formations. Physiol Plant 105: 615–624 van Haselhoff werd echter gepubliceerd in 2001 en bewijst helemaal niets. Het is misschien interessant om de conclusies van Haselhoff integraal te citeren: “The experimental data published in Levengood and Talbott (1999) suggest that pulvinus length expansion in crop circles is a thermo-mechanic effect, possibly induced by a kind of electromagnetic point source. Data obtained from a simple hand-made formation did not reveal the same characteristics. By no means does the author pretend to present a ‘lithmus test’ for distinction between a ‘genuine’ crop formation, whatever it may be, and a hand-flattened area of crop. Much more data would have to be analyzed and thorough statistical studies will be necessary before such a criterion can be defined. However, the position-dependent pulvinus length, and in particular the apparent organised character of the data analysed, is interesting and stimulates further study.” Het blijven een aantal vage noties, bewezen wordt er helemaal niets. Zie voor een kritische beschouwing van de wetenschappelijke waarde van het werk van Haselhoff, de boekbespreking van Het raadsel van de graancirkels (1999) door Rob Nanninga in Skepter.

MH17

Voor Ossebaard staat vast dat de officiële verklaring niet kan kloppen, dus is ze altijd op zoek naar ‘bewijs’ dat iets niet klopt. Vaak stuit ze daarbij op desinformatie van de Alt-right of Russische propaganda als Russia Today (RT) en Sputnik News dat ook verspreid wordt via de bekende fakenewssites als Wanttoknow en Ninefornews. Bij Ninefornews had ze zelfs een tijdlang een column waar ik het volgende aan ontleen: “Ik weet niet wat er werkelijk gebeurd is met MH17.[…] [I]k denk persoonlijk ook dat Poetin een uiterst intelligente mega-narcist is die best heel gevaarlijk kan zijn als hij boos wordt (als hij al emoties kent). Maar dat hij niet achter de MH17-tragedie zit is in mijn ogen overduidelijk. Hij is briljant, maar niet gek (in de zin van stupide). Waarom aansturen op een derde wereldoorlog die hij nooit kan winnen? Nee… hier speelt iets anders, iets veel groters en veel viezers.” Ze legt verder niet precies uit wat dat dan zou kunnen zijn.

IS

In dezelfde column laat ze ook haar licht schijnen over Islamitische Staat, ze beweert: “Jemig, en dan heb ik het nog niet eens gehad over de IS! Nou, dat moet dan maar in de volgende column. Denk in de tussentijd maar eens na over de hamvraag inzake IS: Als er werkelijk sprake is van een extremistische islamitische organisatie, zo professioneel en machtig als ons wordt voorgeschilderd, waarom vallen ze dan niet hun aartsvijand aan? Ze lijken onoverwinnelijk, met hun hypermoderne (Amerikaanse!) wapens, maar de Joden (lees: Israel) laten ze met rust. Jawel, lieve lezers, de grootste aartsrivaal van de moslims zijn de joden, niet de christenen. En dat gaat duizenden jaren terug in de tijd, tot lang voordat Christus al dan niet onbevlekt werd geboren.” Haar grip op de geschiedenis heeft ze al een tijdje geleden verloren, maar de Islam historisch situeren voor het begin van onze jaartelling doen haar maar weinigen na. Doorgaans situeert men Mohammed in de 7e eeuw n.o.j.

QAnon

Foto van een QAnon bijeenkomst, geplaatst op de Facebook pagina van Janet Ossebaard op 1 december 2019. Centraal op de foto Janet Ossebaard.

Ossebaard gelooft heilig in de QAnon-hype…

Cannabisolie

In haar video Fall of the cabal wijst Ossebaard op de drugshandel. Haar eigen houding tegenover drugs is echter nogal ambivalent. Ze experimenteert met drugs en schrijft ook openlijk over haar negatieve ervaringen met het wondermiddel cannabisolie. “Naast mij staat Céline met een tafel vol raw-producten en… medicinale cannabisolie. Daar had ik veel over gehoord en gelezen. Je kunt er van alles mee genezen, van kanker tot MS en Epilepsie! Ik koop een flesje en begin enthousiast te druppelen.” Dat had ze beter niet kunnen doen want na vier dagen kijkt ze terug op deze ervaring. “Ik ben op, kapot, uitgeput, uitgewrongen, uitgewoond. Mijn nachten zijn rampzalig: nachtmerries waarin oorlog, ruzies, geschreeuw en getier elkaar in rap tempo opvolgen. Mijn lichaam sleept zich door de dag heen, mijn handen trillen, ik begin weer te roken, en ik stop met eten. Een vreemd gevoel van onrust en onveiligheid heeft zich van me meester gemaakt. Ik voel me een opgejaagd dier.” Ze besluit te stoppen met dit drugsexperiment en concludeert: “Cannabis moet je roken, niet druppelen.”

Hier blijft het echter niet bij. “[D]oor de cannabisolie ging ik zo open staan dat allerlei vaag volk uit andere regionen van het universum de kans kregen om naar binnen te glippen. Ze versterkten de werking van de olie, drogeerden me en zogen me helemaal leeg. Wat bleek bovendien: de assholes hadden ook nog eens een chip in mijn hoofd geplant zodat ze te allen tijde konden binnenglippen, zelfs als ik geen cannabisolie meer tot mij nam! Ik zat zogezegd vol met eikels! Buitenaards scum, tuig van de richel, low-lifes uit één of ander zwart gat!”
Ossebaard vraagt en krijgt hulp van ET-healer Jacqueline Fiolet die haar een nieuwe buitenaardse gids bezorgt. Ossebaard waarschuwt: “It’s not all Love & Light on the other side. Dit zijn geen energieën om mee te spelen.” Inmiddels is Ossebaard ook zelf een gediplomeerd ET-Healer. Op de website van Jacqueline en Philippe Fiolet staat over Ossebaard te lezen: “Janet heeft Augustus 2014 contact gekregen met haar ET-Gids en heeft de beschikking over een Buitenaards Team waarmee zij zich specialiseert in ET-Healingen voor dieren.”

Janet Ossebaard in hogere (cannabis)sferen (foto van haar Facebook pagina).

Hitler

Hitler = Rothschild. Meme van Janet Ossebaards Facebook pagina van 13 januari 2020.

Zogenaamde bloedlijnen vormen volgens Ossebaard de werkelijke achtergrond van de geschiedenis. De families Rothschild en Rockefeller spelen hierin een prominente rol. James Alefantis is de eigenaar van de pizzeria Comet Ping Pong die een centraal element vormt in de Pizzagate mythologie. Volgens deze absurde mythologie werden in de kelder van deze pizzeria in Washington D.C. kleine kinderen gemarteld en vermoord door hooggeplaatste leden van een satanistische sekte, waaronder prominente politici van de Democrats als Hillary Clinton, Barack Obama en John Podesta. Pizzagate ontstond tijdens de presidentsverkiezingen in de V.S. in 2016. Toen Wikileaks e-mails van John Podesta (de campagneleider van Hillary Clinton) publiceerde werd dit door anonieme posters verspreid via 4chan en twitter waarin berichten over pizza’s, hotdogs en kaas pizza codewoorden zouden zijn. Cheese pizza bijvoorbeeld zou child porn betekenen. James Alefantis gaf demonstranten via YouTube meteen toegang tot zijn pizzeria, dus eigenlijk zou het daarmee tot een einde moeten zijn gekomen. Maar zo werken de echokamers van 4chan en twitter niet. Deze fantasie nam steeds groteskere vormen aan. Voor de debunk van deze ’theorie’ door Ossebaard verwijs ik naar deel 5 van Debunk Fall Cabal die Pepijn van Erp en ikzelf maakten. Deze waandenkbeelden leiden ook tot actie van verwarde mensen. Zo reed de 28-jarige Edgar Welch op 4 december 2016 naar de pizzeria met een klein arsenaal en vuurde er drie schoten af. Gelukkig raakte niemand gewond. Hij werd veroordeeld to vier jaar gevangenis. Ossebaard zwijgt in alle talen over het voorval het in haar videoserie. Sterker nog, ze herhaalt de leugen dat er een kelder zou zij in het gebouw. Dezelfde kelder die Welch dus niet kon vinden. Op 29 april 2020 arresteerde de politie van New York de 37-jarige Jessica Prim in Manhattan, die naar eigen zeggen Joe Biden, Hillary Clinton en Tony Podesta (broer van John Podesta) wilde uitschakelen. Prim zei door het kijken naar Fall of the Cabal tot haar besluit te zijn gekomen. Ook hierover heeft Ossebaard niets te melden, behalve dan een eerdere tweet dat Hillary Clinton de doodstraf verdient.

Jessica Prim die in een livestream op Facebook vertelt waarom ze Joe Biden, Hillary Clinton en Tony Podesta moet uitschakelen na het bekijken van Fall of the Cabal van Janet Ossebaard.

Meme op de Facebook pagina van Janet Ossebaard gepost op 11 september 2018. Als je in één samenzweringsmythe gelooft, volgen er al snel meer.

“Het geloof van Bert en Janet in echte graancirkels is zo sterk dat sporen van mensenwerk – in hun redenering – niet hoeven te duiden op mensenwerk, maar dat ze deel uit kunnen maken van een complot om de echtheid van de graancirkels te verhullen.” Meder, p. 234.

Meme van de Facebook pagina van Janet Ossebaard op 22 januari 2020. Anti-vaccinatie hoort er zeker bij als je een beetje in complotten gelooft. Overgenomen van de stichting Vaccinvrij.

Ossebaards geloof in de buitenaardse oorsprong van graancirkels gaat zo ver dat ze zelfs  weigert te geloven dat als mensen aangeven dat ze de graancirkels gemaakt hebben dat ook zo is. Een voorbeeld hiervan is de graancirkel in Bovensmilde in de zomer van 1994. De tieners Patrick van de Velde en Jos Kingma zeggen tegen de Drentse Courant dat zij de makers zijn, maar de ‘wetenschappers’ J. van Etten van Contact Network International en Herman Hegge van de Centre for Crop Circle Studies weigeren hen te geloven. Dezelfde reactie die ook Doug en Dave kregen toen ze in 1991 onthulden dat zij de makers van de graancirkels in Wiltshire waren. Ook toen geloofden de ‘experts’ hen niet.

Ossebaard gelooft de jongens natuurlijk niet, ze had meteen gezien/gevoeld dat een graancirkel een poging tot communicatie was van buitenaardse oorsprong. Waarom een hoogontwikkelde buitenaardse beschaving haar toevlucht moet nemen tot primitieve vormen van communicatie legde ze niet uit. Ze meende zelfs dat de patronen in het graan zo complex waren dat mensen ze niet gemaakt kunnen hebben. Dat klinkt ook niet echt overtuigend, per slot van rekening zijn er al mensen op de maan geweest. Dan is het platleggen van graan of andere gewassen in geometrische patronen natuurlijk niet echt ingewikkeld. Ze schreef hierover: “[T]oen in 1994 twee Nederlandse jongens zich bij de pers meldden met het (verzonnen) verhaal dat zij een graancirkel hadden gemaakt bij Assen, bleek hun verhaal al snel een grote leugen te zijn. Het ging hier gewoon om twee kwajongens die het leuk vonden om eens in de krant te staan.”

Artikel en foto uit de Provinciale Zeeuwse Courant, 1 september 1994.

Ossebaard geloofde Doug en Dave natuurlijk ook niet, ze schreef: “[het] was vreemd dat deze mannen nacht na nacht van huis zouden zijn geweest, terwijl hun echtgenotes in interviews vertelden hier niets van gemerkt te hebben.” Het is onduidelijk op welke interviews Ossebaard precies doelt (ze geeft vrijwel nooit bronnen voor haar uitlatingen), maar op de Nederlandse televisie kwam mevrouw Bower vertellen dat ze al geruime tijd op de hoogte was van de nachtelijke activiteiten van haar echtgenoot. Ook de zoon van Dave, Jim Chorley hoorde in 1986 van zijn vader dat hij de maker was.

Het is trouwens opvallen hoe creatief graancirkelwetenschappers omgaan met de buitenaardse boodschappen. In augustus 1991 verscheen deze boodschap (zie illustratie hieronder) in een graanveld bij Milk Hill vlakbij Alton Barnes in Groot-Brittannië. Onmiddellijk werden er van allerlei theorieën op los gelaten. Het zou gaan om latijn, om oude Hebreeuwse letters, nee runen riep een ander. Koreaans meende een vierde. De ‘expert’ Robert Boerman liet er ook zijn licht over schijnen op de website van de Dutch Crop Circle Archive (waar ook Ossebaard bij betrokken is). Volgens hem was deze boodschap een antwoord op de boodschap TALK TO US in het graan door de Amerikaan Erik Beckjord. En kwam met zeer fantasierijke theorieën over de betekenis van het buitenaardse antwoord. Hij opteerde er uiteindelijk voor dat alle ‘interpretaties’ juist waren want ze kwamen naar zijn idee allemaal op hetzelfde neer.

Het bleek allemaal een stuk eenvoudiger te zijn. Het was een grap van een aantal mensen die de indertijd bekende meteoroloog Terence Meaden voor de gek te houden. De bedoeling was om op een later tijdstip de bovenste helft van de boodschap er bij te zetten. Je ziet nu dus alleen maar de onderste helft. Met de bovenste helft er bij zou het er zo hebben uitgezien (meaden talks shit).

De eigenaar van het graanveld wilde er echter van af zijn voordat de grappenmakers het af hadden kunnen maken. Voor het uitgebreide verhaal: George Wingfield, The Ufo Phenomenon: A Quest for the Truth. Ossebaard bespreekt deze graancirkel ook heel kort in haar boek Graancirkels, UFO’s en ET’s (Zutphen, 2016), op pagina 21 schrijft ze: “De verschijning van de naam Ea/Enki in het Engelse graan was niet nieuw. Al in augustus 1991 ontstond een vreemde formatie aan de voet van Milk Hill bij Alton Barnes die alles met Ea/Enki te maken bleek te hebben. De tekens verschenen nadat de Amerikaan Eric Beckjord met toestemming van de boer de tekst “TALK TO US” (PRAAT MET ONS) in het graan had gerold. Was het een antwoord van de cirkelmakers? Graancirkelonderzoekers waaronder Michael Green en Robert Boerman herkenden de tekens als oud Hebreeuws en lieten ze vertalen. Het bleek inderdaad om een archaïsche (niet meer in gebruik zijnde) oud-Hebreeuwse tekst te gaan die luidde: “Ptah en Ea Enki.” Wat voor cirkelmakers schreven in oud-Hebreeuws? Hoe kenden ze tekens die duizenden jaren geleden werden gebruikt? […] In 1991 communiceerden de cirkelmakers dus al met ons over hun afkomst en herkomst.” Ossebaard stelt hier allemaal vragen die ze nooit beantwoordt. Dat geldt trouwens voor de meeste vragen die ze opwerpt in dit boekje. Bovendien blijft het volstrekt onduidelijk wie deze waardeloze vertaling heeft gemaakt, want een vergelijking met het Oud-Hebreeuwse alfabet toont aan dat deze onzinnig is.

Update 3 juni 2020, terug naar George Soros.

Voor Ossebaard is het duidelijk dat de rellen in mei 2020 georganiseerd worden met behulp van het geld van George Soros. In Fall of the Cabal had ze Soros al beschuldigd van het aanzetten tot raciale haat en geweld door middel van anti-racistische groepen als Antifa en Black Lives Matter. De protesten na de gruwelijke politiemoord op George Floyd ziet ze als een door Soros georkestreerde en gemanipuleerde tactiek om Trump in een kwaad daglicht te stellen en zo zijn herverkiezing in november te saboteren. De moord op George Floyd is dus ook de schuld van George Soros, die nu dus weer de rol krijgt die Bill Gates tijdelijk vervulde tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis: de spin in het web van de intriges. Ook wordt hij verantwoordelijk gemaakt voor de klimaatcrisis.

Antisemitische meme gedeeld door Janet Osebaard op haar Facebook pagina op 31 mei 2020.

Samen met Pepijn van Erp ben ik bezig met een volledige bespreking in het Engels van haar 10-delige serie Fall of the Cabal onder de titel Debunking Fall Cabal.

Pepijn van Erp debunkte ook haar 3-delige serie over het Corona virus, Debunking Janet Ossebaard’s COVID-19 Video-series.

Harry Hol wijdde een aantal video’s op YouTube aan Janet Ossebaard:

Janet Ossebaard vertelt aantoonbare onzin over Corona en 5G

Janet Ossebaard’s perverted pizzagate lies exposed

Ossebaard’s The Fall of the Cabal is utter nonsense

Pointer besteedt ook aandacht aan Janet Ossebaard, De wereld van complotdenker Janet Ossebaard.

Janet Ossebaard was te gast bij Ongehoord Nederland, Pointer fact-checkte de uitspraken die in deze uitzending o.a. door Janet Ossebaard werden gedaan, Ongehoord Nederland publiceert video met 28 onjuiste en onbewezen uitspraken over het Coronavirus.

Chris Klomp maakte een analyse, Janet Ossebaard: Miljoenen views voor kwalijke onzin.
Hij kreeg te maken met het trollenleger van Janet Ossebaard, dat na een oproep van haar op haar Facebookpagina de kritische journalist massaal gingen lastig vallen, zodat hij gedwongen was de politie te informeren. Lees het hier: De haat van Janet Ossebaard.

Stefan Keukenkamp schreef in De Stentor van 24 mei 2020 Hoe Janet Ossebaard (53) uit Bathmen de graancirkels verruilde voor massaal gelezen coronacomplotten.

Pepijn van Erp & Peter Zegers, Janet Ossebaard: From Crop Circles to QAnon (Conspiracy Watch).