In een recent interview met NRC Handelsblad zegt Kauthar Bouchallikht: “Een imam die ik als student bezocht voor een lezing over racisme en mee op de foto ging bleek later heel homofoob, droeg vanuit religie waarden uit waar ik absoluut niet achter sta. Toen dacht ik later wel: oh my gosh, heb ik dat echt gedaan?” Ik heb hier een aantal opmerkingen en vragen over.

Foto van een bijeenkomst van de ISA op 23 december 2015 met in het midden Abdullah Hakim Quick en uiterst rechts Kauthar Bouchallikht.

Kauthar Bouchallikht is nog steeds uiterst spaarzaam met informatie verstrekken over haar verleden en haar opmerkelijke politieke ontwikkeling. Slechts als er compromitterende foto’s opduiken uit haar verleden, geeft ze schoorvoetend een zwakke uitleg. Waarom zegt ze niet zelf dat het hier gaat om een lezing van Abdullah Hakim Quick van 23 december 2015? Het onderwerp van de lezing was trouwens The Untold Islamic History, wat toch ook niet helemaal hetzelfde is als racisme.

Het is overigens heel vreemd dat Kauthar Bouchallikht de artikelen in de pers die vooraf gingen aan dit optreden van Abdullah Hakim Quick volledig schijnt te hebben gemist. Met name het COC liet flink van zich horen in die dagen. Het Parool kopte reeds op 11 december 2015: “Zorgen om komst omstreden imam naar Amsterdam.” In het artikel stond te lezen: “[D]e studenten [hebben] Abdullah Hakim Quick uitgenodigd, een islamitische prediker uit Toronto die zich in het verleden meermaals heeft uitgesproken tegen homo’s en joden. Zo riep hij onder meer op om de islam te zuiveren van de ‘smerigheid’ van joden en christenen en noemde hij homoseksualiteit een te bestrijden ziekte.” Jan Paternotte van D’66 stelde er destijds vragen over in de gemeenteraad van Amsterdam. Maar daar heeft ze dus allemaal niets van gemerkt. Ook van de uitzending die de Amsterdamse lokale tv-zender AT5 er aan wijdde, heeft ze niets meegekregen.

Maar misschien las ze toen nog geen kranten, alhoewel ze in diezelfde tijd wel enkele ingezonden stukken publiceerde in Het Parool. Ze was er niet toevallig aanwezig als een eenvoudige student, ze was er als commissielid van de Islamitische Studentenvereniging Amsterdam. Waarom minimaliseert ze stelselmatig haar eigen verantwoordelijkheid en betrokkenheid? Het bestuur van de ISA verdedigde Abdullah Hakim Quick en sprak in een verklaring van 18 december 2015 van “ongegronde angst en vermoedens” en uitspraken die aan hem worden “toegedicht.”

Het was trouwens niet voor het eerst dat Abdullah Hakim Quick in opspraak was gekomen. Zo waren er in maart 2010 al protesten geweest tegen zijn komst naar een conferentie in Zweden, waar hij was uitgenodigd door Sveriges Unga Muslimer (één van de organisaties die aan de wieg stonden van FEMYSO). In een verklaring wees de organisatie echter alle kritiek op Quick terug en meenden dat hij en ook zijzelf slachtoffer waren van een extreem-rechtse haatcampagne. Een patroon dat we vaker zien als er kritiek komt. Ook in 2012 waren er protesten tegen zijn optredens op universiteiten in Groot-Brittannië.

Het was ook niet de eerste keer dat de Islamitische Studentenvereniging Amsterdam in verband werd gebracht met homofobie en antisemitisme. Iets dergelijks speelde namelijk al eens in 2012 toen de haat-imam Haitham al-Haddad was uitgenodigd. In een verklaring werd toen strijdbaar gemeld: “Wij zullen niet zwichten voor de  politieke druk en wij werken niet mee aan censuur. Wij zoeken de samenwerking met degenen in de samenleving die net als wij niet zwichten voor politieke druk in dit politieke klimaat. Wij zullen de academische waarden wél praktiseren, door sjeik dr. Haitham al-Haddad alsnog bij De Balie uit te nodigen op ons symposium en met hem in gesprek te treden in onze stad, Amsterdam.” Wist Kauthar Bouchallikht niet dat dit had gespeeld toen zij toetrad tot het bestuur van de ISA?

Ik ben benieuwd wat er nog allemaal zal opduiken nu zij door haar zetel in de Tweede Kamer nog meer onder een vergrootglas zal komen te liggen. Het zou goed zij als zij meer opening van zaken zou geven over haar verleden.

Zie ook:

Kauthar Bouchallikht, de Moslim Broederschap en FEMYSO