Mattias Desmet is no Kondiaronk

Mattias Desmet is no Kondiaronk

In response to his critics, Mattias Desmet wrote a long rebuttal in which the reader learns remarkably little about the nature of his opponents’ criticisms. It is one big litany about the great injustice done to Mattias Desmet by the established media, all of...
Mattias Desmet is no Kondiaronk

Mattias Desmet is geen Kondiaronk

In antwoord op zijn critici schreef Mattias Desmet een lang weerwoord waarin de lezer opvallend weinig te weten komt over de aard van de kritiek van zijn opponenten. Het is één grote litanie over het grote onrecht dat Mattias Desmet is aangedaan door de gevestigde...