Aantekeningen over de geopolitiek van “sekten”. Deel twee: Internationale Intriges

In het tweede van deze serie artikelen gaat Luigi Corvaglia dieper in op het internationale netwerk waarin de naam van één organisatie steeds weer opduikt: Scientology.

RECENT

COMPLOTTHEORIEËN

Scepticus.nl is een project van Peter Zegers (*Venray, 1965). Je vindt hier een combinatie van artikelen die in diverse tijdschriften zijn gepubliceerd, en teksten die kunnen worden aangepast wanneer het onderzoek nieuwe informatie of inzichten oplevert.

“Waardoor ontstaat die haat [antisemitisme]? De kerk alleen doet het niet. Liberalen, sociaal-demokraten en denkelijk ook wel anarchisten zijn er niet vrij van. Integendeel.” - Coltof, 1912

ANTISEMITISME

EXTREEM-RECHTS

NIEUW

Aantekeningen over de geopolitiek van “sekten”. Deel twee: Internationale Intriges

In het tweede van deze serie artikelen gaat Luigi Corvaglia dieper in op het internationale netwerk waarin de naam van één organisatie steeds weer opduikt: Scientology.

Aantekeningen over de geopolitiek van “sekten”. Eerste deel: stoute ikke

In dit eerste deel van een serie artikelen over de activiteiten van totalitaire sekten gaat Luigi Corvaglia (FECRIS) in op het laatste rapport van de US Commission for International Religious Freedom. Hierin worden critici van deze sekten - waaronder hijzelf - verdacht gemaakt. In het eerste deel staan tevens de achtergronden in dit conflict tussen de VS en Europa centraal.

De gehypnotiseerde massa. Een bespreking van Mattias Desmet, “The Psychology of Totalitarianism”

Thierry Simonelli bespreekt "De psychologie van totalitarisme" van Mattias Desmet. In hoeverre het denken van Desmet ons een uitweg kan bieden uit het veronderstelde hypnotische totalitarisme is verre van duidelijk. Zonder twijfel is het echter een pad dat weg leidt van een rationele analyse van de werkelijkheid en meer in de richting gaat van een versleten New Age spiritualisme met een vage belofte van verlossing. - Thierry Simonelli

Mattias Desmet is no Kondiaronk

Mattias Desmet published a lengthy rejoinder to his critics. Nowhere does he show any critical self-reflection. It is to be feared that he will never address any criticism seriously. He can only see criticism as an attack on his person. Despite his many pious words about dialogue, debate and openness, the professor is extremely monomaniacal in his views and obsessed with being right. He displays increasingly guru-like traits.

Mattias Desmet is geen Kondiaronk

Mattias Desmet publiceerde een lange repliek aan zijn critici. Nergens geeft hij blijk van enige kritische zelfreflectie. Het is te vrezen dat hij nooit serieus op welke kritiek dan ook in zal gaan. Hij kan kritiek alleen maar zien als een aanval op zijn persoon. Ondanks zijn vele vrome woorden over dialoog, debat en openheid is de professor bijzonder monomaan in zijn opvattingen en geobsedeerd door zijn eigen gelijk. Hij vertoont steeds meer goeroe-achtige trekjes.

Giorgia Meloni: “Het feest is voorbij” (è finita la pacchia)

Vandaag boekte de extreem-rechtse lijstverbinding van Fratelli d'Italia, Lega en Forza Italia een enorme overwinning. Het fascisme doet opnieuw zijn intrede in de Europese politiek als onderdeel van een regering. De Italiaanse verkiezingsuitslag staat helaas niet op zichzelf en maakt deel uit van een wereldwijde trend naar meer autoritaire staatsstructuren.

Abus, refoulement et faux souvenirs

Si les preuves sont faibles pour les souvenirs refoulés, elles sont tout aussi fortes pour les souvenirs imposés. Il est également extrêmement risqué de croire aux souvenirs refoulés. Les thérapeutes qui sont convaincus de l'existence d'un refoulement peuvent trop facilement supposer que les symptômes vagues de leurs patients indiquent des souvenirs d'abus inconsciemment dormants, et que des recherches suggestives doivent être menées pour trouver ces souvenirs. Il ne peut en résulter que de la misère. - Henry Otgaar

Apenpokken: de nieuwste gril van de complotisten

Het nieuwste virus in het nieuws, de apenpokken, kon niet anders dan de verbeelding prikkelen van de complosfeer en zijn vele vertakkingen. Zullen ze ooit stoppen met het verzinnen van nieuwe 'theorieën'? Reken maar dat ze dat niet zullen doen. Want door de ongegronde geruchten van de vorige dag (over Covid of Oekraïne, bijvoorbeeld) te kruisen met die van de dag ervoor, stellen zij het moment van de afrekening uit en vermijden zij te reageren op de werkelijkheid die onvermijdelijk hun catastrofale profetieën tegenspreekt. Dit kan als een kunst worden gezien. Of als pathologisch gedrag. Samenzweringen, de kinderpokken van de rede. - Rudy Reichstadt (Franc-Tireur)

Alternatieve ‘feiten’ en verwarring rond het bloedblad van Buffalo

Zoals bij elke spectaculaire gebeurtenis kwamen de verschillende stromingen in het complotistenmilieu en extreemrechts al snel met alternatieve verklaringen en pasten deze in een reeds bestaand, gebruiksklaar interpretatief kader. "Grote vervanging", "valse vlag", "Deep State": dat zijn de trefwoorden waarmee samenzweringstheoretici duiding geven aan de racistische aanslag van Payton Gendron. - Maurice Ronai (Conspiracy Watch)

Het bloedbad van Buffalo: een manifest voor witte raszuiverheid

Wie is Payton Gendron, de koelbloedige moordenaar van tien Afro-Amerikanen op 14 mei in Buffalo? Het onderzoek, waarvan de volgende fase de verschijning van Gendron voor de rechtbank op 9 juni is, zal uitwijzen of hij, zoals hij zegt, slechts in geringe mate is beïnvloed door personen die hij persoonlijk heeft ontmoet, en of het inderdaad het internet en de sociale netwerken zijn die hem, aan het einde van een uitdrukkelijke radicalisering (hij zou zijn daad in januari jongstleden hebben beraamd), hebben doen uitgroeien tot een moordenaar die tot een nieuwe categorie behoort: dat van terroristen die geen "eenzame wolven" zijn omdat zij medestrijders, denkers en virtuele intellectuele handlangers hebben. - Jean-Yves Camus (Charlie Hebdo)

Wil je op de hoogte worden gesteld van nieuwe artikelen? Klik op 'RSS' bovenaan deze pagina, of geef je onderaan de pagina op voor de nieuwsbrief.

MEEST GELEZEN