17 jan, 2023 / Esoterie, Extreem-rechts, Sectarisme / By

Aantekeningen over de geopolitiek van “sekten”. Deel zes: Goodfellas

De CIA gebruikt religie al vanaf zijn ontstaan als een spionage-instrument. Scientology, CESNUR/Bitter Winter, Human Rights Without Frontiers, Freedom Of Belief en Coordination des associations de particuliers pour la liberté de conscience zijn allemaal op de een of andere manier met elkaar verbonden. Ze vormen een combo die een gecoördineerde lobbyactie bij internationale instanties voert om zich te verzetten tegen acties en beleidsmaatregelen die een bepaalde visie op de verdediging van "godsdienstvrijheid" in de weg staan. - Luigi Corvaglia

04 jan, 2023 / Complottheorieën / By

Le manque de rigueur, les erreurs flagrantes et les déceptions du professeur Mattias Desmet

Si on ne fait pas attention, le monde se dirigera rapidement vers une société totalitaire engendrée par une formation de masse. C'est la thèse centrale du livre de Mattias Desmet. Mais ce qui nous frappe dans le livre, c'est le manque de rigueur, les erreurs flagrantes et les déceptions du professeur Mattias Desmet. - Pepijn van Erp & Peter Zegers

04 jan, 2023 / Complottheorieën, Extreem-rechts, Sectarisme / By

Aantekeningen over de geopolitiek van “sekten”. Deel vijf: Pulp fiction

Het tijdschrift Bitter Winter en CESNUR van Massimo Introvigne besteden veel aandacht aan de vervolging van twee sectarische bewegingen in China: Falun Gong en de Kerk van de almachtige god. Beide beschikken over enorme financiële middelen en een goed werkend medianetwerk. Beide sekten verspreiden ook op grote schaal desinformatie. Hoe komen zij aan al dat geld?- Luigi Corvaglia

Recent

Aantekeningen over de geopolitiek van “sekten”. Deel zeven (slot): Inception

Godsdienstvrijheid is een geopolitiek instrument in handen van de Amerikaanse regering om onwelgevallige regeringen onder druk te zetten. Door het ondersteunen van omstreden religieuze groeperingen proberen de VS hun soft power te laten gelden. Waarbij mensenrechten volledig secundair zijn. - Luigi Corvaglia

Aantekeningen over de geopolitiek van “sekten”. Deel zes: Goodfellas

De CIA gebruikt religie al vanaf zijn ontstaan als een spionage-instrument. Scientology, CESNUR/Bitter Winter, Human Rights Without Frontiers, Freedom Of Belief en Coordination des associations de particuliers pour la liberté de conscience zijn allemaal op de een of andere manier met elkaar verbonden. Ze vormen een combo die een gecoördineerde lobbyactie bij internationale instanties voert om zich te verzetten tegen acties en beleidsmaatregelen die een bepaalde visie op de verdediging van "godsdienstvrijheid" in de weg staan. - Luigi Corvaglia

Le manque de rigueur, les erreurs flagrantes et les déceptions du professeur Mattias Desmet

Si on ne fait pas attention, le monde se dirigera rapidement vers une société totalitaire engendrée par une formation de masse. C'est la thèse centrale du livre de Mattias Desmet. Mais ce qui nous frappe dans le livre, c'est le manque de rigueur, les erreurs flagrantes et les déceptions du professeur Mattias Desmet. - Pepijn van Erp & Peter Zegers

Aantekeningen over de geopolitiek van “sekten”. Deel vijf: Pulp fiction

Het tijdschrift Bitter Winter en CESNUR van Massimo Introvigne besteden veel aandacht aan de vervolging van twee sectarische bewegingen in China: Falun Gong en de Kerk van de almachtige god. Beide beschikken over enorme financiële middelen en een goed werkend medianetwerk. Beide sekten verspreiden ook op grote schaal desinformatie. Hoe komen zij aan al dat geld?- Luigi Corvaglia

Scepticus.nl is een project van Peter Zegers (*Venray, 1965). Je vindt hier een combinatie van artikelen die in diverse tijdschriften zijn gepubliceerd, en teksten die kunnen worden aangepast wanneer het onderzoek nieuwe informatie of inzichten oplevert.

“Waardoor ontstaat die haat [antisemitisme]? De kerk alleen doet het niet. Liberalen, sociaal-demokraten en denkelijk ook wel anarchisten zijn er niet vrij van. Integendeel.” – Coltof, 1912

Categorieën

Aantekeningen over de geopolitiek van “sekten”. Deel zeven (slot): Inception

Godsdienstvrijheid is een geopolitiek instrument in handen van de Amerikaanse regering om onwelgevallige regeringen onder druk te zetten. Door het ondersteunen van omstreden religieuze groeperingen proberen de VS hun soft power te laten gelden. Waarbij mensenrechten volledig secundair zijn. - Luigi Corvaglia

Aantekeningen over de geopolitiek van “sekten”. Deel zes: Goodfellas

De CIA gebruikt religie al vanaf zijn ontstaan als een spionage-instrument. Scientology, CESNUR/Bitter Winter, Human Rights Without Frontiers, Freedom Of Belief en Coordination des associations de particuliers pour la liberté de conscience zijn allemaal op de een of andere manier met elkaar verbonden. Ze vormen een combo die een gecoördineerde lobbyactie bij internationale instanties voert om zich te verzetten tegen acties en beleidsmaatregelen die een bepaalde visie op de verdediging van "godsdienstvrijheid" in de weg staan. - Luigi Corvaglia

Le manque de rigueur, les erreurs flagrantes et les déceptions du professeur Mattias Desmet

Si on ne fait pas attention, le monde se dirigera rapidement vers une société totalitaire engendrée par une formation de masse. C'est la thèse centrale du livre de Mattias Desmet. Mais ce qui nous frappe dans le livre, c'est le manque de rigueur, les erreurs flagrantes et les déceptions du professeur Mattias Desmet. - Pepijn van Erp & Peter Zegers

Aantekeningen over de geopolitiek van “sekten”. Deel vijf: Pulp fiction

Het tijdschrift Bitter Winter en CESNUR van Massimo Introvigne besteden veel aandacht aan de vervolging van twee sectarische bewegingen in China: Falun Gong en de Kerk van de almachtige god. Beide beschikken over enorme financiële middelen en een goed werkend medianetwerk. Beide sekten verspreiden ook op grote schaal desinformatie. Hoe komen zij aan al dat geld?- Luigi Corvaglia

Aantekeningen over de geopolitiek van “sekten”. Deel een: stoute ikke

In dit eerste deel van een serie artikelen over de activiteiten van totalitaire sekten gaat Luigi Corvaglia (FECRIS) in op het laatste rapport van de US Commission for International Religious Freedom. Hierin worden critici van deze sekten - waaronder hijzelf - verdacht gemaakt. In het eerste deel staan tevens de achtergronden in dit conflict tussen de VS en Europa centraal.

De gehypnotiseerde massa. Een bespreking van Mattias Desmet, “The Psychology of Totalitarianism”

Thierry Simonelli bespreekt "De psychologie van totalitarisme" van Mattias Desmet. In hoeverre het denken van Desmet ons een uitweg kan bieden uit het veronderstelde hypnotische totalitarisme is verre van duidelijk. Zonder twijfel is het echter een pad dat weg leidt van een rationele analyse van de werkelijkheid en meer in de richting gaat van een versleten New Age spiritualisme met een vage belofte van verlossing. - Thierry Simonelli

Mattias Desmet is no Kondiaronk

Mattias Desmet published a lengthy rejoinder to his critics. Nowhere does he show any critical self-reflection. It is to be feared that he will never address any criticism seriously. He can only see criticism as an attack on his person. Despite his many pious words about dialogue, debate and openness, the professor is extremely monomaniacal in his views and obsessed with being right. He displays increasingly guru-like traits.

Mattias Desmet is geen Kondiaronk

Mattias Desmet publiceerde een lange repliek aan zijn critici. Nergens geeft hij blijk van enige kritische zelfreflectie. Het is te vrezen dat hij nooit serieus op welke kritiek dan ook in zal gaan. Hij kan kritiek alleen maar zien als een aanval op zijn persoon. Ondanks zijn vele vrome woorden over dialoog, debat en openheid is de professor bijzonder monomaan in zijn opvattingen en geobsedeerd door zijn eigen gelijk. Hij vertoont steeds meer goeroe-achtige trekjes.

Giorgia Meloni: “Het feest is voorbij” (è finita la pacchia)

Vandaag boekte de extreem-rechtse lijstverbinding van Fratelli d'Italia, Lega en Forza Italia een enorme overwinning. Het fascisme doet opnieuw zijn intrede in de Europese politiek als onderdeel van een regering. De Italiaanse verkiezingsuitslag staat helaas niet op zichzelf en maakt deel uit van een wereldwijde trend naar meer autoritaire staatsstructuren.