13 apr, 2023 / Complottheorieën / By

Per quanto riguarda la possibilità di un intervento a cuore aperto sotto ipnosi, abbiamo fatto ciò che Mattias Desmet non ha fatto: chiamare l’esperto

La domanda se l'ipnosi sia così forte da poter essere utilizzata per eseguire un intervento a cuore aperto senza anestesia aggiuntiva continua a preoccupare Mattias Desmet. Abbiamo contattato Marie-Elisabeth Faymonville, un'esperta riconosciuta a livello internazionale in questo campo. Secondo lei, è impossibile utilizzare l'ipnosi durante una sternotomia perché impedisce la respirazione spontanea. - Pepijn van Erp

Recent

Complotisme, een manier om de ondraaglijke werkelijkheid te ontvluchten

De auteur van L'opium des imbéciles kijkt naar de vloedgolf van samenzweringstheorieën en de ontkenning van de gruweldaden van Hamas in de nasleep van de aanslagen van 7 oktober 2023. In hoeverre tasten deze theorieën onze menselijkheid en redelijkheid aan, die de fundamenten vormen van onze democratie? - Lucie Spindler

De absurde beschuldigingen van satanisme en hekserij tegen Elena Cecchettin

In een vreemde verdraaiing van de werkelijkheid werd de zus van een slachtoffer van feminicide zelf mikpunt van een campagne. In plaats van het systemische geweld tegen vrouwen werd een vermeend satanisch complot centraal gesteld na de recente moord op Giulia Cecchettin. Door Leonardo Bianchi.

Per quanto riguarda la possibilità di un intervento a cuore aperto sotto ipnosi, abbiamo fatto ciò che Mattias Desmet non ha fatto: chiamare l’esperto

La domanda se l'ipnosi sia così forte da poter essere utilizzata per eseguire un intervento a cuore aperto senza anestesia aggiuntiva continua a preoccupare Mattias Desmet. Abbiamo contattato Marie-Elisabeth Faymonville, un'esperta riconosciuta a livello internazionale in questo campo. Secondo lei, è impossibile utilizzare l'ipnosi durante una sternotomia perché impedisce la respirazione spontanea. - Pepijn van Erp

Quant à la possibilité d’une opération à cœur ouvert sous hypnose, nous avons fait ce que Mattias Desmet n’a pas fait : appeler l’expert

La question de savoir si l'hypnose est si forte que l'on puisse l'utiliser pour effectuer une opération à cœur ouvert sans anesthésie supplémentaire continue de préoccuper Mattias Desmet. Nous avons contacté Marie-Elisabeth Faymonville, experte internationalement reconnue dans ce domaine. Selon elle, il est impossible d'utiliser l'hypnosédation lors d'une sternotomie car elle empêche la respiration spontanée. - Pepijn van Erp

Scepticus.nl is een project van Peter Zegers (*Venray, 1965). Je vindt hier een combinatie van artikelen die in diverse tijdschriften zijn gepubliceerd, en teksten die kunnen worden aangepast wanneer het onderzoek nieuwe informatie of inzichten oplevert.

“Waardoor ontstaat die haat [antisemitisme]? De kerk alleen doet het niet. Liberalen, sociaal-demokraten en denkelijk ook wel anarchisten zijn er niet vrij van. Integendeel.” – Coltof, 1912

Categorieën

Complotisme, een manier om de ondraaglijke werkelijkheid te ontvluchten

De auteur van L'opium des imbéciles kijkt naar de vloedgolf van samenzweringstheorieën en de ontkenning van de gruweldaden van Hamas in de nasleep van de aanslagen van 7 oktober 2023. In hoeverre tasten deze theorieën onze menselijkheid en redelijkheid aan, die de fundamenten vormen van onze democratie? - Lucie Spindler

De absurde beschuldigingen van satanisme en hekserij tegen Elena Cecchettin

In een vreemde verdraaiing van de werkelijkheid werd de zus van een slachtoffer van feminicide zelf mikpunt van een campagne. In plaats van het systemische geweld tegen vrouwen werd een vermeend satanisch complot centraal gesteld na de recente moord op Giulia Cecchettin. Door Leonardo Bianchi.

Per quanto riguarda la possibilità di un intervento a cuore aperto sotto ipnosi, abbiamo fatto ciò che Mattias Desmet non ha fatto: chiamare l’esperto

La domanda se l'ipnosi sia così forte da poter essere utilizzata per eseguire un intervento a cuore aperto senza anestesia aggiuntiva continua a preoccupare Mattias Desmet. Abbiamo contattato Marie-Elisabeth Faymonville, un'esperta riconosciuta a livello internazionale in questo campo. Secondo lei, è impossibile utilizzare l'ipnosi durante una sternotomia perché impedisce la respirazione spontanea. - Pepijn van Erp

Quant à la possibilité d’une opération à cœur ouvert sous hypnose, nous avons fait ce que Mattias Desmet n’a pas fait : appeler l’expert

La question de savoir si l'hypnose est si forte que l'on puisse l'utiliser pour effectuer une opération à cœur ouvert sans anesthésie supplémentaire continue de préoccuper Mattias Desmet. Nous avons contacté Marie-Elisabeth Faymonville, experte internationalement reconnue dans ce domaine. Selon elle, il est impossible d'utiliser l'hypnosédation lors d'une sternotomie car elle empêche la respiration spontanée. - Pepijn van Erp

L’incantesimo planetario: il totalitarismo secondo Mattias Desmet

Mattias Desmet si radicalizza e non ascolta le critiche. Si rinchiude nella propria ragione e non vuole ammettere nemmeno il più piccolo errore. Desmet pensa di poter fermare lo sviluppo verso uno Stato totalitario come una sorta di Messia. - Peter Zegers

De betoverde wereld: het totalitarisme volgens Mattias Desmet

Het lijkt er op dat Mattias Desmet radicaliseert en steeds minder luistert naar kritiek. Hij sluit zich op in zijn eigen gelijk en wil niet eens de kleinste vergissing toegeven. In plaats daar van gaat hij op zoek naar “bewijzen” voor zijn gelijk. Als hij die niet kan vinden, kiest hij voor de aanval op zijn critici die volgens hem allemaal “gehypnotiseerd” zijn door een “mechanistisch-materialistische ideologie” die haast automatisch leidt naar een totalitaire, technocratische samenleving. Enkel Desmet kan als een soort Messias deze ontwikkeling een halt toeroepen.

Échec éternel – là encore, aucune preuve de l’existence d’abus rituels

Il a été reporté à plusieurs reprises, mais le 21 décembre 2022, enfin, après un an et demi, le rapport de la Commission Hendriks a vu le jour. La Commission temporaire d'enquête sur l'abus sadique organisé de mineurs, comme on l'appelle en toutes lettres, a entamé cette enquête à la demande expresse de la Chambre basse, et conclut qu'il n'existe aucune indication de l'existence de réseaux au sein desquels des abus rituels sataniques ont lieu. - Pepijn van Erp & Peter Zegers

QAnon: complottheorie, religie en politiek

QAnon wordt een nieuwe en groeiende 'samenzweringsreligie' genoemd, met Donald Trump als de messias. Er wordt gezegd dat het een gevolg is van de pandemie en sociale media en een maatschappelijke dreiging vormt die verband houdt met moord, terrorisme en politieke opstand. Maar wat weten we over het fenomeen en welke raakvlakken zijn er met religie? - Asbjørn Dyrendal